GOTOWY DO UŻYCIA KWAS NADOCTOWY DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW

Silny środek dezynfekcyjny/sterylizujący wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego (działający sporobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo, bakteriobójczo i grzybobójczo).

Rozwiązanie gotowe do użycia.

Stężenie PAA: >2000 ppm;

Minimalne stężenie efektywne (MEC): 1000 ppm

Zawiera dodatki antykorozyjne.

Szybka i szeroko zakrojona aktywność, w tym zarodniki.

Testowany zgodnie z normą EN14885 pod kątem właściwości dezynfekujących.

Nie zawiera aldehydów.

PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE

Amity PAA RTU to gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego do stosowania w procedurach ręcznego odkażania. Jest kwaśnym środkiem dezynfekującym do elastycznych i sztywnych endoskopów, narzędzi chirurgicznych i urządzeń medycznych. Amity PAA RTU jest płynem HLD/zimno sterylizującym skutecznym przeciwko sporom, prątkom, wirusom, bakteriom i grzybom, gdy jest stosowany w temperaturze 20°C w ciągu 5 minut dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD), 5 minut cyklu ekspozycji dla działania sporobójczego. Urządzenia i części endoskopów należy wyczyścić przed dezynfekcją przy użyciu Amity PAA RTU przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, takich jak rodzina Viruzyme® lub Virudet® N. 

Amity PAA RTU jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIB.

OPIS

DEZYNFEKCJA WYSOKIEO POZIOMU NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW W CZASIE 5 MINUT

ZASTOSOWANIE

Płyn do dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego (HLD) do urządzeń i instrumentów medycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO

1

Endoskopy i instrumenty muszą być zawsze dokładnie czyszczone, np. grupą produktów Viruzyme® lub Virudet® N i dokładnie spłukane wodą, a następnie wysuszone przed dezynfekcją Amity PAA RTU. Amity PAA RTU jest dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Amity PAA RTU należy zawsze stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Upewnij się, że instrumenty z wgłębieniami i kanałami są przykryte bez pęcherzyków.

2

Napełnij wanienkę do namaczania roztworem gotowym do użycia Amity PAA

3

Moczyć przez 5 minut, upewniając się, że wszystkie kanały wewnętrzne są przepłukane. Zapewnia to działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze i sporobójcze.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie przestrzenie i wnęki są całkowicie wypełnione płynem Amity PAA RTU i nie ma żadnych kieszeni powietrznych.

4

Wypłucz w sterylnej wodzie i osusz sterylnym materiałem.
Urządzenie medyczne jest teraz gotowe do użycia.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki SDS, ulotką informacyjną i etykietą produktu.

OPAKOWANIA

  • Kanister 5L