SPRZĘT DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ
O REDUKCJI POWYŻEJ 7 LOG

KUBATURA 300m3

System zapewnia, że urządzenie nie uruchamia się lub automatycznie przestaje działać w przypadku wykrycia ruchu i wyzwala alarm.

Generowanie i wykrywanie ozonu.

Czujnik wilgotności.

7,5% nadtlenek wodoru (zawartość HP 75).

Moduły RFID zapewniają, że można włożyć tylko autoryzowane/rozpoznane pojemniki.

Skalibrowany czujnik temperatury wyzwala alarm, gdy temperatura przekroczy 50°C.

Wyraźne lampki ostrzegawcze pokazują operatorom, kiedy przygotowywana jest dekontaminacja.

Wielkość cząstek od 5 do 8 µm.

Amity HP 75 przechowywany w zamkniętych i gotowych do użycia pojemnikach.

Brak ryzyka wycieku lub przypadkowego rozlania (bezpieczne dla operatora).

SYSTEM DEKONTAMINACJI POMIESZCZENIA (WRDS)

Airdecon® 200 to system dezynfekcji całego pomieszczenia (WRDS), zapewniający profesjonalistom wysoce skuteczne środki zapobiegania i kontroli zakażeń. Airdecon 200® dostarcza suchą mgiełkę ozonu i nadtlenku wodoru do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Jest
wyposażony w unikalną zasadę dyfuzji, która umożliwia kontakt środka dezynfekującego z powierzchniami poddanymi obróbce, w tym z tymi, które wydają się niedostępne.

Urządzenie jest wyposażone w złożony system dynamicznego rozpraszania, w tym system odparowywania płynów i wbudowany generator ozonu, wszystkie połączone z interfejsem HCI (Human Computer Interface). Używany w połączeniu z Amity HP 75 (H2O2) lub peroksonem (O3+H2O2). Jest to w pełni zautomatyzowany system.

Na oddziały pacjentów, izby przyjęć, sale operacyjne i oddziały chorób zakaźnych.

Aby odkazić pokój, po prostu zostaw go na miejscu. Prosto i szybko, zapewnia sprawne działanie Twojego obiektu.

OPIS

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I WYROBÓW MEDYCZNYCH W TYM TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC.

ZADOWOLENIE KLIENTA

ZASTOSOWANIE

Dezynfekcja na poziomie powyżej 7 log. wszędzie gdzie wymagane jest SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO m.in.:

WŁAŚCIWOŚCI

DEZYNFEKCJA WYROBÓW MEDYCZNYCH W POMIESZCZENIACH.

Airdecon® 200 został opracowany do stosowania z Amity HP 75 [H2O2] lub peroksonem (ozon + Amity HP 75) [O3+H2O2].

Proces peroksonowy obejmuje dwa zasadnicze etapy: rozpuszczanie ozonu O3 i dodawanie nadtlenku wodoru H2O2 .

Sprzęganie ozonu z nadtlenkiem wodoru ma dwa główne skutki:

  • Wydajność utleniania zwiększa się poprzez konwersję cząsteczek ozonu do rodników hydroksylowych;
  • Przenikanie ozonu z fazy gazowej do cieczy jest lepsze dzięki zwiększeniu szybkości reakcji ozonu.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.

OPAKOWANIA

Airdecon® 200

– Standardowy przewód zasilający IEC

– Kabel LAN (RJ45)

– CD-Rom (w zestawie program śledzenia)

– WIFI, tablet, oczyszczacz  dostępny jako opcja