JEDNOETAPOWY PŁYN DO DEZYNFEKCJI WYSOKIEGO POZIOMU NA BAZIE KWASU NADOCTOWEGO DO URZĄDZEŃ I INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH

Silny środek dezynfekcyjny/sterylizujący wysokiego poziomu
na bazie kwasu nadoctowego
 spory, prątki, wirusy, bakterie, grzyby.

Zalecane rozcieńczenie 15ml/L w wodzie RO.

Jednoskładnikowy i nie wymaga składników aktywujących.

Zawiera dodatki antykorozyjne.

Szybka i szeroko zakrojona aktywność, w tym spory.

Skuteczny w temperaturach do 35°C w ciągu 5 minut ekspozycji.

Testowany zgodnie z normą EN14885 pod kątem właściwości dezynfekujących.

Testowany zgodnie z normą EN15883-4.

Nie zawiera aldehydów m.in. formaldehydu.

PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE

Amity PAA 10 to silny koncentrat środka dezynfekującego/sterylizującego wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego do stosowania w automatycznych myjniach endoskopów (AER). Jest kwaśnym koncentratem do dezynfekcji elastycznych, sztywnych endoskopów i wyrobów medycznych. Amity PAA 10 jest płynem do dezynfekcji wysokiego poziomu HLD skutecznym przeciwko sporom, prątkom, wirusom, bakteriom i grzybom stosowanym w stężeniu 15ml/L w temperaturze 35°C w ciągu 5 minutowego cyklu ekspozycji. Urządzenia i części endoskopów należy wyczyścić przed dezynfekcją przy użyciu Amity PAA 10 przy stosowaniu odpowiednich środków czyszczących, takich jak gama produktów Viruzyme® lub Virudet® N. 

Amity PAA 10 jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIB.

OPIS

DEZYNFEKCJA WYSOKIEO POZIOMU NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW W CZASIE 5 MINUT

ZASTOSOWANIE

Płyn do dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego (HLD) do urządzeń i instrumentów medycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO

1

Wyrób medyczny umyć dokładnie w enzymatycznym środku czyszczącym (grupa produktów Viruzyme® lub Virudet® N) i wypłukać.

2

Amity PAA 10 należy dawkować w ilości 15ml/L do AER w temperaturze ≥35°C, czas reakcji – 5 minut.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki SDS, ulotką informacyjną i etykietą produktu.

OPAKOWANIA

  • Kaniester 5L