KWAS NADOCTOWY W PROSZKU
DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW

Silny środek dezynfekcyjny/sterylizujący wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego (działający sporobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo, bakteriobójczo i grzybobójczo).

Skuteczny w temperaturach do 25°C
w czasie 5 minutowego kontaktu.

Testowany zgodnie z normą EN15883-4.

DELIKATNY ZAPACH

Produkt w proszku, który łatwo się rozpuszcza, dając skuteczny środek dezynfekujący.

Zawiera dodatki antykorozyjne.

Szybka i szeroko zakrojona aktywność, w tym zarodniki.

Testowany zgodnie z normą EN14885 pod kątem właściwości dezynfekujących.

Nie zawiera aldehydów.

PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE

Dostarczany jako bezpieczny, nieaktywny proszek.
Amity PAA Power aktywuje się po rozpuszczeniu w wodzie kranowej.
Zapewnienie szybkiej dekontaminacji wyrobów medycznych. Formuła o neutralnym pH, bez aldehydów, bezpieczna dla wyrobów medycznych oraz dla personelu. Kompaktowy w stosunku do pojemności użytkowej, oszczędzający miejsce do przechowywania i transport płynów. Amity PAA Power wytwarza kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru.

Jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIB.

OPIS

DEZYNFEKCJA WYSOKIEGO POZIOMU NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW W CZASIE 5 MINUT

ZASTOSOWANIE

Amity PAA Power jest przeznaczony do HLD krytycznych i półkrytyczne, wrażliwe na ciepło endoskopy elastyczne i medyczne urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

ZASTOSOWANIE DO DEZYNFEKCJI INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO

1

Amity PAA Power przeznaczony jest do użytku w temperaturze 25°C, wytworzony roztwór jest dozowany do AER bezpośrednio na początku fazy dezynfekcji lub ręczne systemy odkażania.

2

Z roztworu można korzystać do 24 godzin.

3

Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania i przestrzegaj środków ostrożności zawartych na etykiecie i karcie charakterystyki.

4

Amity PAA Power jest dostarczany w postaci suchego proszku, który:
wymaga rozpuszczenia w wodzie (18,8 g/litr) przed użyciem. Produkt dostarczany jest w dwóch wielkościach opakowań i wymaganą ilości należy rozpuścić zgodnie z dostarczonymi wskazówkami.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki SDS, ulotką informacyjną i etykietą produktu.

OPAKOWANIA

  • pojemnik 94g
  • pojemnik 752g