DEZYNFEKCJA Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA

>99,9999%
LIKWIDACJA DROBNOUSTROJÓW
W CIĄGU 1 MINUTY.

LAMPA BAKTERIOBÓJCZA AIRDECON UVC
SPRAWDZONE DZIAŁANIE W WARUNKACH KLINICZNYCH,
BEZDOTYKOWA OBSŁUGA, KORZYSTNA CENA

Ogniska C. dificile lub zakażeni nią pacjenci, to większe ryzyko zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI’s) dla placówki zdrowia.

Idealne rozwiązanie dla oddziałów i pomieszczeń, w których jest duża rotacja pacjentów

Niskie koszty eksploatacji – zaledwie 0,029 PLN za pomieszczenie.

Bezpieczeństwo pacjentów i personelu, tworzywa/ szklane okna stanowią barierę przed promieniowaniem UVc

Zdekontaminowane pomieszczenie jest natychmiast gotowe do użytku – co oszczędza czas.

Klimatyzacja i czujniki dymu nie wymagają zabezpieczenia ani wyłączenia.

Najszybsza metoda dekontaminacji całych pomieszczeń

Urządzenie ad-UVc nie wytwarza i nie pozostawia żadnych produktów ubocznych, w tym ozonu. Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa

airdecon UVc powinien stać się częścią codziennych, rutynowych

DEZYNFEKCJA Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA

Wszystkie cykle dezynfekcji zapisane w pamięci – pełna identyfikowalność. Potężna technologia. Wiele systemów UVc nie ma wystarczającej mocy do zaoferowania wymagane redukcje drobnoustrojów w krótkim czasie. Współpracując z firmą Philips opracowaliśmy bardzo potężny, długotrwały emiter UVc, który w połączeniu z nasze wysoce wypolerowane reflektory zapewniają prawdziwy zasięg 3600 – redukowanie ciemnych obszarów i ograniczanie konieczności multi pozycja.
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi
Wydajność gwarantuje wymaganą dezynfekcję.
Cztery czujniki podczerwieni wyłączają system, jeśli występują ruch zostanie wykryty. Lampka ostrzegawcza i brzęczyk dają dalsze sygnały ostrzegawcze. Technologia rur ad-UVc jest owinięta w przepuszczanie UVc polimer, aby powstrzymać wszelkie pęknięcia. Światło UVc nie tworzy ozonu w przeciwieństwie do wielu innych systemów.

OPIS

Pomieszczenie zdezynfekowane i gotowe do użytku w ciągu 5 minut.
Eliminacja mikroorganizmów za pomocą promieniowania UVc.

SKUTECZNOŚĆ

Pomieszczenie zdezynfekowane i gotowe do użytku w ciągu 5 minut.
Skuteczność – niezależne dane zweryfikowane przez ekspertów

SPOSÓB UŻYCIA

6 KROKÓW DO SUKCESU

1

Przed użyciem AirDecon UVc należy sprawdzić, czy cały osprzęt, armatura i urządzenia medyczne zostały oczyszczone zgodnie z zasadami zapobiegania zakażeniom oraz upewnić się, że nie ma zabrudzeń – w przeciwnym wypadku skuteczność działania AirDecon UVc może być mniejsza. W przypadku pomieszczeń z łazienką należy poddać ją czyszczeniu w pierwszej kolejności.

2

AirDecon UVc należy umieścić w łazience, pokrywę toalety i siedzisko unieść, a następnie usunąć wszystkie przedmioty jednorazowego użytku. Drzwi należy zamknąć oraz zakleić taśmą wszelkie szczeliny, przez które mogłoby wydostawać się światło UVc. Na drzwiach musi znaleźć się tabliczka „Nie wchodzić”. W celu rozpoczęcia cyklu dekontaminacji należy skorzystać z bezprzewodowego pilota.

3

Podczas dekontaminacji łazienki za pomocą urządzenia AirDecon UVc, w pomieszczeniu obok należy oczyścić cały osprzęt, armaturę i urządzenia medyczne. Wszystkie zabrudzenia muszą być usunięte. Z pomieszczenia należy wynieść przedmioty jednorazowego użytku oraz pościel.

4

Po zakończeniu cyklu dekontaminacji należy przemieścić AirDecon UVc do sali chorych i ulokować zgodnie z powyższym rysunkiem. Zamknąć drzwi łazienki. Odsunąć łóżko od ściany, zapewniając maksymalne wyeksponowanie na promieniowanie UVc i ułożyć materac pod kątem 45° po lewej stronie poręczy łóżka, a następnie umieścić poduszkę na prawej poręczy łóżka i otworzyć szufladę szafki nocnej. Zamknąć za sobą drzwi i zakleić taśmą wszystkie szczeliny, przez które mogłoby wydostawać się promieniowanie UVc. Na drzwiach musi znaleźć się tabliczka „Nie wchodzić”. W celu rozpoczęcia cyklu dekontaminacji należy skorzystać z bezprzewodowego pilota.

5

Po zakończeniu cyklu dekontaminacji umieścić AirDecon UVc zgodnie z powyższym rysunkiem. Przestawić szafkę pacjenta oraz wszystkie często dotykane urządzenia takie jak telefon, dzwonek przyzywowy i pilot do telewizora – tak, aby wyeksponować je w stopniu maksymalnym na promieniowanie UVc. Materac należy ułożyć pod kątem 45° na prawej poręczy, nieoświetloną stroną na wprost AirDecon UVc. Poduszkę należy umieścić na lewej poręczy łóżka, nieoświetloną stroną ustawić na wprost AirDecon UVc Zamknąć za sobą drzwi
i zakleić taśmą wszelkie szczeliny, przez które mogłoby wydostawać się promieniowanie UVc. Na drzwiach musi znaleźć się tabliczka „Nie wchodzić”. W celu rozpoczęcia cyklu dekontaminacji należy skorzystać z bezprzewodowego pilota.

6

Po zakończeniu cyklu dekontaminacji umieścić AirDecon UVc zgodnie z powyższym rysunkiem. Przestawić szafkę pacjenta oraz wszystkie często dotykane urządzenia takie jak telefon, dzwonek przyzywowy i pilot do telewizora – tak, aby wyeksponować je w stopniu maksymalnym na promieniowanie UVc. Materac należy ułożyć pod kątem 45° na prawej poręczy, nieoświetloną stroną na wprost AirDecon UVc. Poduszkę należy umieścić na lewej poręczy łóżka, nieoświetloną stroną ustawić na wprost AirDecon UVc Zamknąć za sobą drzwi i zakleić taśmą wszelkie szczeliny, przez które mogłoby wydostawać się promieniowanie UVc. Na drzwiach musi znaleźć się tabliczka „Nie wchodzić”. W celu rozpoczęcia cyklu dekontaminacji należy skorzystać z bezprzewodowego pilota.
Po tym dekontaminację można uznać za zakończoną. Urządzenie AirDecon UVc może być zabrane z pomieszczenia, a meble ustawione na swoich miejscach. W pomieszczeniu może być wyczuwalny lekki zapach po jonizacji, co jest naturalne i wkrótce ustępuje.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

OPAKOWANIA

W KARTONIE
– Airdecon® UV-c
– Sterowanie tabletem
– Instrukcja obsługi

Kody produktu: